11 mkr via EU-program

Bolaget meddelade i veckan att projektet Switch2save har fått finansiering från Europeiska unionen. Nyheten fick aktien att stiga 24 % under veckan. Reaktionen förstärktes av en nyhet om några mindre orders samt som en rekyl på förra veckans stora nedgång i samband med vinstvarning. Senaste månaden är aktien ned 14% och senaste 12 månaderna hela 73%. Den stora nedgången beror i huvudsak på kvalitetsproblem och en långsiktigt nödvändig investering i en ny sputtringsmaskin som behövde finansieras med en stor nyemission. 

Det totala bidragsbeloppet är 5 468 KEUR och av detta kommer 1 035 KEUR att gå till ChromoGenics. Målet med Switch2Save är att kombinera de mest avancerade elektrokroma och termokroma materialen för att tillverka lätta, hybridaktiverade switchbara optiska system. Ett annat syfte är att visa lång livslängd, energibesparingspotential och kostnadseffektivitet både vid installation och underhåll.

”Konsortiet bakom Switch2Save består dels av aktörer som arkitekter, fasadentreprenörer och fastighetsförvaltare och slutanvändare. Dessutom ingår flera av Europas ledande forskningsinstitut inom elektrokromism och vi ser verkligen fram emot att inom projektet utveckla nästa generations dynamiska glas med såväl elektrokrom som termokrom teknik.” säger CTO Greger Gregard