Positiv reaktion på rapport

Nobinas rapport för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret var stabil. Aktien steg 2% under rapportdagen.

  • Nettoomsättning +14% jämfört med motsvarande kvartal föregående år
  • Resultat per aktie + 31%
  • Löpande kassaflöde före förändring av rörelsekapital +21%
    ​​​
I rapportens VD-kommentar vill vi lyfta fram följande 

"Vi ser samtidigt fram mot att vinna nya kontrakt i samband med de stora anbudsvolymer vi står inför under kommande kvartal i framför allt Sverige och Danmark. Då vi har få egna kontrakt som löper ut ser vi goda möjligheter att addera marknadsandelar och öka Nobinas tillväxt."


I samband med rapporten intervjuades även VD Magnus Rosén av Nyhetsbyrån Direkt och sa då bland annat att man kände sig redo att ta nya steg på förvärvssidan. 

Marknaden har reagerat positivt på Nobinas två senaste rappoter. Positiv reaktion brukar ofta vara en positiv indikation på framtida kursutveckling. 

Sammantaget bedömer Hållbaraaktier.se att det finns fortsatta goda möjligheter till viss kurstillväxt i kombination med hög direktavkastning. Bolagsrisken är mindre än de flesta övriga av de som listas av Hållbaraaktier.se.