Absolicon tar plats i portföljen

Hållbaraaktier.se tar in Absolicon i portföljen till dagens slutkurs 151 kr.

Nedan listar vi en del av det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet

Positivt: 

 • Dagens ramavtal på cirka 40 mkr, det andra på kort tid, visar att intresset för bolagets lösningar är stort och seriöst. Börsvärdet på cirka 230 mkr är inte högt i förhållande till den potential till hög försäljning som nu visar sig vara realistisk.
 • Det stora intresset runt bolagets företrädesemission, som övertecknades 12 gånger, bådar gott inför framtida kursutveckling och eventuella finansieringsbehov.
 • Bolagets nu kraftfulla fokus på att sikta brett i sin marknadssatsning är intressant. Samtidigt är chansen relativt god att någon av redan pågående förhandlingar/diskussioner kommer resultera. Man har gjort en tydlig förändring av bolaget från forskning/utveckling till försäljning.
 • Möjlig marknad är mycket stor och affärsmodellen i sig innebär att det inte enbart blir engångsförsäljningar. Intäkter från licens samt material lär göra att det tickar in pengar långsiktigt. Alla delar av affärsmodellen bedöms kunna ha höga bruttomarginaler och vara delvis repetitiva.
 • Pulsen i bolaget känns hög och VD personifierar detta.
 • Det finns goda möjligheter till ytterligare bidrag i form av exempelvis det man nu sökt via Eurostar. Bolaget har många potentiella akademiska partners som söker bidrag till gemensamma projekt.
 • Nya regleringar, subventioner och kundkrav på klimatneutrala lösningar kommer gynna bolaget.
 • VD har ett stort ägande

Negativt (eller potentiellt negativt):

 • Vi har ingen uppfattning eller indikation på att de två tecknade ramavtalen inte skulle bli av enligt plan. Dock är det icke bindande ramavtal vilket innebär att det kvarstår en osäkerhet. 
 • Bolaget kan eventuellt ha behov av ny finansiering under det närmaste året med tanke på att man via den utökade satsningen ökar kostnadsbasen.
 • Att det inte tagit fart i Kina ska nog inte överdrivas som negativ faktor då det verkar vara av politiska skäl. Motsatsen hade dock platsat i den positiva vågskålen.
 • Det är långa processer att sälja en produktionslina för 40 mkr och beslutströskeln är relativt hög. Bolaget skulle nog vinna på att hitta finansieringslösningar för att få till stånd ytterligare försäljningar. 
 • Insynshandeln präglas av VDs försäljning av teckningsrätter i samband med sommarens företrädesemission. Emissionen var emellertid garanterad av bl a VD så det ska nog inte ses som en signal överhuvudtaget.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter - men gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer.

I intervjun kom det fram mycket matnyttigt. Vi exemplifierar den passion som präglar bolaget med några av de lite mer generella uttalandena:

"För vår del har vi hållit på otroligt länge med det här området och startade det första projektet redan 2002. Nu känns det som att alla satsningar vi har gjort under åren är på väg att bära frukt."

¨Nu har vi målsättningen att gå från 5000 till 50000 kontakter, att berätta för så många som möjligt vad vi håller på med. Det är en liten omväg till det som är vårt slutmål att sälja produktionslinor. Men vi ser att det är en allmän kunskap om det här området som behövs och då kommer även investerare och slutkunder att komma fram."

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet och/eller närstående äger aktier i ett bolag som rekommenderas. Så är fallet här.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter