Andra stora ramavtalet på kort tid

Ariya Finergy Limited har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Kenya. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. I juni tecknades ett liknande avtal i Sydafrika. 

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Kenya förväntas under första halvåret 2020. Solfångare för dessa installationer levereras från Sverige.  Produktionslinan beräknas vara i drift i Kenya under första halvåret 2021.

Absolicons aktiekurs steg 13% under dagen och är nu upp 32% i år men bara 1% senaste 12 månaderna.