Förvärvsresan fortsätter

Green Landscaping fortsätter att växa genom förvärv. Den här gången tar man över HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne.

Det framgår av ett pressmeddelande. 

Den förvärvade verksamheten utgörs i huvudsak av skötsel och servicearbeten till kommuner, allmännyttiga bostadsbolag och bostadsrättsföreningar i Helsingborg, Malmö och Vellinge. Affären omfattar kundkontrakt, personal samt maskinpark.

Den verksamhet som förvärvas har per idag cirka 50 anställda som erbjuds anställning i koncernen. Omsättningen uppgår till cirka 65 mkr i befintliga kunduppdrag under räkenskapsåret 2019. Verksamheten förväntas bidra till koncernens lönsamhet från och med andra halvåret 2020.