Segmenten som är kursvinnare 2019

Segmenten "Produkter för förnyelsebar energi" och "Produktion av förnyelsebar energi" är årets två vinnarsegment bland "hållbara" aktier. Aktierna i båda dessa katagorier har i genomsnitt stigit med över 100%. Läs mer om segmenten och de aktier som ingår på länken Segment hållbara aktier.

Kursvinnare 190101-190930 av samtliga dessa aktier är 


De senaste 3 åren är Eolus Vind kursvinnare med en uppgång på 406% bland de bolag som varit noterade hela tiden.

Genomsnittlig kursökning för samtliga de aktier som listas av Hållbaraaktier.se är hela 36% i år, dvs nästan dubbelt upp mot OMX AFVs generalindex.

2019 är något av ett genombrottsår för aktier med miljöinriktning och/eller ett starkt hållbarhetsarbete. Vi tror att dessa aktier som kollektiv kommer ha en överavkastning jämfört med marknaden som helhet även sett över de kommande 5-10 åren. Risken i enskilda bolag kan emellertid vara hög. Portföljtänk och att sprida köpen över tid är att rekommendera för att minska risken. 


Segmentens utveckling 2019:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter