Webbhostingen avyttras 2 månader senare än plan

Binero har som tidigare kommunicerats ingått avtal om försäljning av verksamheten inom Webbhosting för en sammanlagd köpeskilling om cirka 380 Mkr med köpare Loopia AB. Tillträde var beräknat till den 31 augusti 2019.

I dagens pressmeddelande från Binero framgår att Binero och Loopia är överens om att samtliga villkor för att genomföra tillträdet är uppfyllda. Nytt datum för tillträde beräknas till 31 oktober 2019.