Fortsatt upp efter order på 4 mkr

SENS steg 7% under veckan och är upp hela 54% senaste månaden.

SENS har fått förtroendet att bygga en komplett anläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager i Västerås åt Elisby fastigheter. Anläggningen kommer ta tillvara spillvärme från färskvarulagret och leverera den till det aktivitetshus som Elisby håller på att uppföra bredvid färskvarulagret. Ordervärde 4 mkr.

  • ”Att vi nu får förtroendet att leverera en fullskalig SENS lösning visar verkligen på det vi tidigare kommunicerat, nämligen att marknaden nu mognat och är redo för en större utrullning av denna typ av system”, säger Calle Wellenius, vVD och försäljningschef.

Det framgår av ett pressmeddelande.