Insynsköp & strategisk order

Ecoclime steg 7% under veckan efter två positiva nyheter:
 

  1. En strategisk order inom området fastighetsautomation som kan bli värd 13 mkr.
    "Skallkraven i automationsprojektet var mycket specifika. Vi ser det här som ytterligare ett bevis för att SDCs plattform för fastighetsautomation klarar av att integrera många komplexa undersystem för en total styrning och energioptimering av lokalerna. Att SDC Automation vinner den här upphandlingen är ett logiskt nästa steg efter de projekt vi framgångsrikt bedrivit under de senaste åren”, säger Lennart Olofsson, vd på Ecoclime, i pressmeddelandet.
     
  2. Insynsköp av teknikchefen på 50000 aktier.
    ”Jag köper aktier i Ecoclime på grund av min starka tro på vår teknologi, den kundnytta den levererar och de tillväxtmöjligheter det ger, samtidigt som jag ser mitt engagemang i bolaget som långsiktigt. Från mitt perspektiv ser jag goda förutsättningar att utvecklas väl med den potential som finns i de projekt vi nu är involverade i”, säger Torbjörn Jonasson i ett pressmeddelande.