Ferroamp tar steg för att skala upp

Ett av Ferroamps strategiska initiativ är industrialisering av samtliga produkter. Den första produkten i ordningen är SSO. Den har nu genomgått en total omkonstruktion för anpassning till masstillverkning och samtidigt fått ökad prestanda för nya kraftfullare solceller. Bolaget meddelar i dagens pressmeddelande att man har skrivit avtal med Hongkongbaserade Trio Engineering för kontraktstillverkning av Ferroamps nya generation av solsträngsoptimerare (SSO) till EnergyHub plattformen. Förutom leveranser i november av verktyg och nollserie kommer de ordinarie leveranserna att börja under Q1 2020.
 

  • För Ferroamps del betyder det att vi tar ett väldigt viktigt steg mot att kunna växa snabbt, utan att vi får växtvärk. Idag lider vi av långa leveranstider. När Trio kommer igång med sina leveranser i Q1 får vi en dramatisk ökning av vår leveranskapacitet, kommenterar VD Björn Jernström.

När Hållbaraaktier.se intervjuade VD i början av juni utvecklade han bland annat bolagets tankar runt det strategiska initiativet för att möjliggöra helt andra volymer och ta kliv mot målet 400 mkr i omsättning 2022. 

Att döma av senaste rapporten och övrig kommunikation så verkar bolaget utvecklas mycket bra. Ferroamp tog plats i portföljen i början av juli men har sedan dess inte lyft trots positiva nyheter. Bakgrunden till att vi tror på Ferroamp är framgår på länken.

Kursen steg 2% på dagens nyhet.