Kraftigt negativ kursreaktion på nyhet om offensiv emission

Marknaden för storskalig energilagring växer kraftigt. SaltX har under det senaste året visat med sitt pilotprojekt i Berlin att teknologin kan användas storskaligt och ingått strategiska avtal som banar väg för att ta nästa steg i kommersialiseringen. Bolagets styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 81 mkr, som är fullt garanterad av huvudägaren Industrifonden samt emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Energibranschen ställer om och SaltX utvecklar en lösning som är starkt efterfrågad - energilagring i stor skala. Vi ser att behovet växer fram inom flera olika områden och applikationer. Med vår anläggning i Berlin som viktig referens har vi nu kunnat inleda viktiga strategiska samarbeten för att ta nästa steg med vår lösning. Vi kommer fortsätta bygga värde tillsammans med nyckelpartners och medverka i konceptualisering och kundkontakt. Den här nyemissionen ger oss de finansiella resurser som krävs för att ta tillvara denna betydelsefulla period av omställning till förnyelsebar energi, kommenterar Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. 

Dagens kursreaktion (-31%)  får anses som oväntat stor. Det var väntat att en nyemission skulle bli nödvändig för att spinna vidare på de positiva resultaten från pilotanläggningen i Berlin som kommunicerades för en månad sedan. Det blev då startskottet på en kursdubblering. Nyemissionen är även garanterad vilket minskar osäkerheten.

SaltX drygt 4-åriga historia som noterat bolag har präglats av stora kursrörelser. Toppnoteringen är runt 50 kr. Börsvärdet ligger nu på drygt 500 mkr.