Ytterligare en viktig order

Japan är viktigt inom vätgasområdet och dagens order för Cell Impact från japanska NKC är därför extra värdefull. Ordervärdet uppgår till 2,7 mkr och avser verktyg och en mindre serie flödesplattor.  Projektet syftar till att utvärdera vilken typ av verktygsdesign som resulterar i bästa formningskvalitet i volymproduktion. Ordern omfattar även produktion av en mindre serie flödesplattor och beräknas levereras i kvartal fyra 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

  • Vi ser denna order som ytterligare bekräftelse på att Cell Impacts formningsteknik är en stark kandidat för tillverkning av flödesplattor i hög volym som på sikt kan leda till både lägre produktionskostnader och effektivare bränsleceller för fordonstillverkare, säger Pär Teike, vd på Cell Impact.


Den 2:a oktober fick bolaget en genombrottsorder för serieproduktion av flödesplattor och kursen har gått in i en positiv trend. Hållbaraaktier.se tog in bolaget i portföljen den 30:e augusti med denna sammanfattande motivering

Under dagen steg kursen 7%. Börsvärdet på knappa 250 mkr är fortfarande lågt i förhållande potentialen och i ljuset av att det nu sker tydliga framsteg i verksamheten något som har minskat risken på medellång sikt.