Ny stororder - i linje med sommarens intervju

SolTech har planer på att separatnotera sin verksamhet i Kina under hösten. Idag meddelade bolaget att man tagit sin näst största order hitttills med ett sammanlagt ordervärde på 218 mkr under den 20-åriga avtalstiden.

I pressmeddelandet från bolaget kommenterar VD Stefan Ölander:

  • Detta är vår näst största order hittills i ASRE och anläggningen kommer täcka en takyta motsvarande cirka 17 fotbollsplaner. Intresset för ASRE:s erbjudande i Kina är stort och vi har nu 104,3 MW anslutet till nätet som genererar intäkter, 22,5 MW under byggnation och en orderstock på 31,5 MW. Potentialen för ytterligare order är god då vi också har ramavtal på 650 MW i tre olika provinser och en projektpipeline på 123 MW som vi löpande bearbetar. Vårt mål att nå 605 MW 2021 i installerad kapacitet som är fullt ansluten till nätet 2022, ligger fast.  

Det är SolTechs samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, som har tecknat ordern på installation av en solenergianläggning på 12 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 10,88 MSEK, eller cirka 217,6 MSEK under avtalens 20-åriga löptid.   
Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 76,8 MSEK och byggstart planeras till kvartal 1, 2020. 

I sommarens intervju på Hållbaraaktier.se ställdes frågan "Vad krävs för att realisera den fulla potentialen (tot 500 MW) i avtalet med Jiangsu Siyang?" Stefans svar var då enligt nedan och dagens stora avtal ansluter till detta
  • Det är bara pengar som krävs för att realisera potentialen i det stora ramavtalet. Det handlar om att få in de här 3,5 miljarderna totalt. Och då är vi bara uppe i 605 MW inkopplat 2022. Nästa mål får man sätta högre. Utöver ramavtalet finns det ju även andra affärer att ta. Men för att fullgöra detta, och så har det varit från början, så handlar det om att få tillgång till kapital.
Soltech steg idag 4% och är upp 192% i år.