Josab upp 15% efter framsteg runt affärsupplägget i Kina

Förhandlingarna mellan Josab Water Solutions AB, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital China Co. Ltd avseende en etablering av Josabs ekologiska AqualiteTM teknologi på den kinesiska marknaden har nått fram till en position där parterna vid en officiell signeringsceremoni signerat flertalet avtal relaterade till det MoU bolaget informerat om tidigare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Josabs önskemål om en förändrad samarbetsform från ett rent licensavtal till ett Joint Venture, via ett samägt kinesiskt bolag har accepterats av alla parter. Josabs andel av bolaget kommer att vara 49% och resterande 51% delas lika mellan de två kinesiska parterna.

  • Vi är glada att parterna enats om en gemensam satsning på denna viktiga marknad, där Josabs bidrag gällande teknologin kompletterar vår kinesiska partners marknadsaccess och förmåga att stärka bolagets finanser.” Att utöver intäkterna från licens- samt AqualiteTM leveransavtalet även få 49% av Joint Venturebolagets framtida vinster är förstås väldigt gynnsamt för våra aktieägare, kommenterar Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB.

Parterna räknar med att kunna färdigställa ett slutgiltigt Joint Venture avtal inom 10 dagar och därefter kalla till en extra bolagsstämma i vars kallelse alla detaljer för affären kommer redovisas.

Josab steg under dagen med hela 15% och är upp 143%. Bolaget omsatte 0,6 mkr senaste kvartalet och har ett börsvärde på 390 mkr. Analyst Group satte i en analys den 30:e september riktkursen 6,50 kr. Gårdagens slutkurs blev 5,10 kr efter att inlett dagen med en uppgång till 6,30 kr.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter