Stort intresse från institutioner

Organoclick tillförs cirka 90 mkr via en riktad emission till institutioner som Fjärde AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Aktia Asset management. Emissionen skedde till kursen 5,10 kr. Intresset var stort för emissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Organoclick-aktien har inte tagit fart de senaste åren och har en bit kvar till snittkursen 2016-2018 runt 7 kr. Ökat instutionellt ägande och fördelaktiga megatrender skapar förutsättningar för en bättre utveckling framledes. Första halvåret redovisades en omsättning på 55 mkr (+12%) och ett resultat på -3 mkr (-6 mkr).