Positiv reaktion på Q3

Beijer Ref som är en av vinnarna i år med en uppgång på 71% steg idag med 6,5% efter att Q3-rapporten tagits emot positivt.
 

  • Försäljningstillöväxt på 9,6% jämfört med Q3 2018
Resultat per aktie upp 6,4%

Kanske var det bredden i tillväxten och framtidsuttalandena som bidrog mest till den positiva kursreaktionen. I VD-kommentaren gick att läsa 
  • Min bedömning är att vi har goda möjligheter att fortsätta växa, trots osäkra omvärldsfaktorer. Förvärv är en viktig del av strategin och utvärderas löpande. Bolagets likviditet är god och koncernen har ett starkt kassaflöde, vilket innebär att vi har kapacitet att genomföra ytterligare förvärv.