Raybased i stort ramavtal med Castellum

Raybased har tecknat ett ramavtal med Castellum Väst som möjliggör avrop för leverans och installation av bland annat tjänsten METERING as a Service (MaaS) i Castellum Västs drygt 200 fastigheter (totalt har Castellum 647). Det framgår av ett pressmeddelande från Raybased. 

Ramavtalet är en vidareutveckling av det samarbete med Castellum som inleddes 2017 då trådlös automatisk avläsning av vattenmätare installerades i ett antal fastigheter i Göteborg. Det följdes av pilotprojektet METERING as a Service (MaaS) som hittills installerats i tre fastigheter under den gångna sommaren och som redovisades i pressmeddelande den 29 maj 2019.

 • Nu får vi tillgång till en enkel, stabil och kostnadseffektiv lösning för avläsning av våra undermätare. Detta innebär både en stor besparing för Castellum och att vi kan bli ännu bättre i vårt energieffektiviseringsarbete. Ett telefonsamtal till Raybased och sedan har vi kvalitetssäkrad data i rätt format på rätt plats i vårt molnbaserade energiuppföljningssystem, det kan inte bli enklare och bättre för oss. Dessutom ligger det helt i linje med Castellums digitaliseringsstrategi, säger Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum Väst AB.

​​​​
För att få en känsla för långsiktig potential i ett ramavtal som detta så ställde Hållbaraaktier.se frågan till Raybaseds VD Jonas Almqvist (JA); 
- Det är lite svårt att få en känsla för potentialen i ett ramavtal som detta. Går det att utan att gå in på detaljer i avtalet indikera vilken storleksordning på intäkten ni räknar med för en normalstor fastighet avseende MaaS med standardomfattning?

Svar från JA:
 • Spannet här är stort beroende på antalet undermätare samt hur många mätare som eventuellt behöver bytas ut. Så det är lite tidigt att säga vad en genomsnittsfastighet innebär i intäkt. Indikativt så skulle jag säga att vi talar om ca 30’ per byggnad. Det kommer dock att vara ett mycket stort spann och ovan siffra är osäker.

  Generellt så ser vi en tydlig trend att alla fastighetsägare strävar mot en högre grad av digitalisering/automatisering. Syftet är flerfaldigt: Sänka de operativa kostnaderna, höja kvaliteten - det är dyrt att felfakturera, skaffa en bas för energieffektivisering och i nästa steg optimera fastigheten samt att med lägre energiförbrukning så minskas CO2 utsläppen.

  Raybaseds strategi framåt är att komma in i en stor mängd fastigheter med denna typ av ”bastjänster med tydligt värde” för fastighetsägaren. När vi väl har vår kommunikationsinfrastruktur på plats kan vi enkelt addera tjänster som fastighetsägaren har behov av.

  T ex första steget är att få kontroll och en översikt av energiförbrukningen. Nästa naturliga steg för fastighetsägaren är att optimera: detta kan vi då addera genom trådlös mätning av temperatur och luftkvalitet, vilket leder till behovsstyrning av ventilation samt granulär styrning av värme o kyla etc.

  Allt detta kan Raybased göra trådlöst och kostnadseffektivt. Samtidigt som energiförbrukningen minskar så förbättras inomhusklimatet vilket leder till högre hyresgästtillfredställelse och högre produktivitet för dem som arbetar i byggnaden.

  Så sammanfattningsvis så ser vi en 8-siffrig potential i ett normalt bestånd av samma storlek som Castellums bara för tjänsten MaaS. Om vi adderar ”steg 2 i raketen” så talar vi om en mångdubbel potential.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter