Pusselbitarna börjar falla på plats

Vi tar med ArcAroma i portföljen till dagens slutkurs 22,80 kr. Vi bedömer att flera faktorer nu finns på plats som skapar förutsättningar för en bra kursutveckling:

  • Kommersiellt genombrott har uppnåtts. Försäljningen och uthyrningen av OliveCEPT som skett i år och föregående år har varit lägre än vad marknaden hoppats på vilket gjort att kursen utvecklats svagt. Klart är dock att referenser nu finns på plats i flera delar av marknaden. Hög ROI för kunderna talar för att det över tid bör gå att få ut höga marginaler.
  • Kraften i marknad- och sälj är nu väsentligt större än för ett år sedan. Fler återförsäljare i medelhavsområdet, samarbetsavtalet med Wiser i Kina, starkare egen organisation samt via inbound marketing. Man har dessutom mer att sälja med tanke på att man kompletterat med JuiceCEPT.
  • Marknadspotentialen. Potentialen utvecklas t ex i sommarens intervju. Ett annat inspel är en färsk analys från Tradevenue som med en räkneövning visar att om bolaget bara når en bråkdel av sin målmarknad så är aktien lågt värderad. Om/när försäljningen tar fart så kommer nog marknaden börja snegla mer på den stora potentialen än vad som nu är fallet och då kan det bli fart på kursen.
  • Skalbarhet både vad gäller volym och applikationsbredd. I intervjun från i somras såg VD inga problem att skala upp produktionsvolymen i ett första steg till 50-100 enheter i befintlig supply chain och sedan gå vidare. Framtagandet av JuiceCEPT visar på skalbarheten i teknikbasen och möjligheten att snabbt ta fram nya applikationer.
  • Minskad risk. Årets nyemission, värdet av innehavet i OptiFreeze samt att man nyligen upprepade målet om positivt kassaflöde i slutet av H1 2020 har minskat risken för brist på kapital. Att maskinerna använts en tid på marknaden och visat sig fungera samt att man tagit fram nya applikationer har sammantaget minskat teknikrisken. Vi är för övrigt positiva även till OptiFreeze.
  • Ägande. Stort ägande i ledning samt en entydigt positiv insideraktivitet under året.

Samtidigt är det noterbart att flera av ovanstående faktorer funnits på plats en tid utan att kursen tagit fart. Det finns alltid en risk att lyftet dröjer ytterligare. Vissa av kundgrupperna är konservativa och att sälja in ny teknik kräver att man hittar "early adopters". 

Totalt sett ser vi en bra "risk-reward" i detta läge och kompletterar portföljen med ArcAroma.

Enligt policy meddelar vi när Hållbara Aktier-teamet eller närstående äger aktier i de bolag som rekommenderas. Så är det i detta fall.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter