Upp 6% på rapport

Eolus kvartalsrapport togs initialt emot med en rejäl nedgång vilken senare vändes till en uppgång med 6%. Aktien är därmed upp hela 195% de senaste 12 månaderna.

Bland de positiva inslagen fanns ett starkt kassaflöde (567 mkr för helåret mot 242 året innan). Kassaflödet kan relateras till börsvärdet på cirka 2,7 miljarder. Bolaget har en nettokassa på 0,8 miljarder.

Vinst/aktie blev för kvartalet 3,25 kr (6,25) och för helåret 5,33 kr (7,81).

Vindkraften växer starkt i Sverige och effekterna av de senaste årens investeringsbeslut blir allt tydligare. Sedan den svenska Energiöverenskommelsen 2016 beräknas det ha fattats investeringsbeslut motsvarande cirka 80 miljarder kronor. 

Till skillnad från Slitevind och Arise så har Eolus nu endast en mindre del egen produktion.

Från VD-kommentaren: 

  • Eolus har nu över 500 MW vindkraft i förvaltning åt kunder. Driftverksamheten är i stark tillväxt och ger bolaget kontinuerliga intäkter och kassaflöde med begränsad kapitalbindning. Utöver parker i drift har avtal även tecknats avseende samtliga de parker som Eolus har under uppförande. Under de senaste åren har vår strategi varit att avyttra i stort sett samtliga våra egna vindkraftverk och att investera frigjort kapital i nya moderna projekt under utveckling. Vi har lyckats väl med detta och vårt tredje segment, Elproduktion, har därmed liten betydelse för verksamheten.