Förvärv på gång

SolTech presenterade på torsdagen sin kvartalsrapport som visade på stark tillväxt och  ett positivt resultat:
  • Omsättning 87,3 mkr (18,2).
  • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt blev 6,4 mkr (-2). Resultatet innehöll positiva valutaeffekter på 9,9 mkr.
VD Stefan Ölander kommenterar i pressmeddelandet:
  • Vårt tredje kvartal visar på styrka både i Sverige och i Kina. Våra dotterbolag har bra fart i affärerna och intresset för att ingå i vår koncern ökar. Vi ser fram emot ett bra fjärde kvartal, där vi når över vårt mål om 300 MSEK i rörelseintäkter för året, och inte minst ett spännande och framgångsrikt 2020. 

Det framgick även att man har beslutatat att flytta fram separatnoteringen av Kina-verksamheten till Q1 2020. Man offentliggjorde även ett tillväxtplanen i Kina tar sikte på 1000 MW 2023 med tidigare kommunicerat delmål på 605 MW 2021.

Soltech steg 5% under veckan. Bolaget har ett börsvärde opå cirka 1,1 miljarder. Det är troligt med ett eller flera förvärv inom kort. I VD-kommentaren uttrycks detta på följande sätt:
  • Vi har lämnat förhandlingsbordet vid flera tillfällen men har goda förhoppningar om att genomföra flera förvärv under de kommande månaderna.
​​​​​​