Planerad emission togs emot negativt

Azelio meddelar idag sin avsikt att besluta om en delvis garanterad företrädesemission om upp till cirka 350 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till ett belopp om cirka 225 miljoner kronor genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningskursen kommer inte att överstiga 10 kronor. Man flaggar även för att det kommer behövas minst en ytterligare emission om allt går som planerat. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Samtidigt upprepas att intresset för bolagets lösning är mycket stort.

Aktien reagerade kraftigt negativt på nyheten som ju ändå var helt förväntad. Veckans facit blev -31%.