Stark rapport - upp 15% under veckan

I-Tech steg 15% under veckan som avslutades med en stark rapport med bland annat tillväxt på 145% och ett positivt kassaflöde.

I VD-kommentaren framgick följande optimistiska tongångar:

  • När vi summerar tredje kvartalet konstaterar jag att det lovar gott inför vad jag bedömer kommer att bli en oerhört intressant fortsatt resa. Bland det som sticker ut märks en rekordstor order från vår största kund Chugoku Marine Paints, CMP, som kommer att föra med sig en stark tillväxt under det kommande året......En kraftig resultatförbättring, en positiv EBITDA-marginal och nya, institutionella ägare gör att vi ser fram emot kommande år med både gott självförtroende och stor tillförsikt.