Stororder & nyemission

  • Torsdag 24/10: +34% efter nyhet om stororder från Australien
  • Fredag 25/10: -26% när en nyemission offentliggjordes

Det blev minst sagt en svängig vecka för bolagets aktieägare. 

Ordern somn uppgick till hela 72 mkr kom från Nectar Farms i Australien på MITRA LED-belysningslösning. Det ska ske en förskottsbetalning på 50 procent under fjärde kvartalet 2019 enligt ett pressmeddelande.

Företrädesemisisonen förväntas inbringa 51,5 mkr före kostnader och är garanterad av huvudägarna, vilket visar på deras tilltro. Teckningskurs blir 5,50 kr. Under fredagen kom även delårsrapporten som var förhållandevis svag.

Kommentar Hållbaraaktier.se: Bolaget gick in i veckan med ett börsvärde på 279 mkr och ur den med ett värde givet kursen 5,75 kr och utspädning i samband med emission på 323 mkr. Att nyheter om stororder, kassapåfyllning med netto cirka 45 mkr tillsammans med en svag rapport gav denna veckoeffekt får nog anses som lite väl försiktigt.