Är aktien på väg att långsiktigt vända upp?

Prebona steg under dagen drygt 20% efter två positiva nyheter:

Den stora nyheten var att bolaget kommer att delta i det internationella utvecklingsprogrammet LH Accelerator som löper under en sexmånadersperiod.

VD kommenterar i pressmeddelande: 

  • Jag är oerhört glad och stolt över att Prebona blivit utvald till detta samarbete i stenhård konkurrens mellan 300 företag och att vår innovativa och miljövänliga teknik skapar ett sådant stort intresse bland världsledande bolag, säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. Utöver de nämnda konkreta fördelarna med detta samarbete ger det även Prebona och bolagets produkter en ökad exponering, vilket är fördelaktigt ur marknadsföringssynpunkt. Vi får ständigt bekräftelse på att potentialen för innovativa funktionella material är enorm. Genom att bli utvalda har vi fått en stor chans att visa vad vår teknologi Prebona CompoTech kan, samtidigt som vi har fått en möjlighet att komma ut på en global marknad betydligt snabbare än planerat.
     
Den andra positiva nyheten var ett insynsköp från styrelsordföranden.

Bolaget har efter sommaren erhållit intressanta orders från USA och Kina samt genomfört en riktad emission. Kanske är aktien på väg att långsiktigt vända upp?