Bra finansieringslösning

Minesto meddelade idag att man tar in nya pengar via en riktad emission som sedan följs av en företrädesemission. Emissionerna genomförs i syfte att finansiera  nuvarande projekt i Storbritannien, Färöarna, Taiwan och Frankrike samt för att möjliggöra nästa steg i kommersialiseringen av Minestos teknik på dessa marknader. Likviden kommer även användas för andra produkt- och marknadsutvecklingsaktiviteter, allt i syfte att öka kommersialiseringstakten av Minestos produkter.

Noterbart är att den största delen av den riktade emissionen går till "en internationell institutionell investerare med tidigare erfarenhet av investeringar i cleantech-bolag". Denna namnges inte i nuläget.

  • Dessa transaktioner gör att vi kan påskynda kommersialiseringen av vår produkt. Vi säkerställer det kapital som behövs för att realisera våra nuvarande offentligt finansierade projekt samt andra marknads- och produktutvecklingsaktiviteter. Det ger oss också ekonomiska resurser under en överskådlig framtid för att möjliggöra expansionen till de första storskaliga kommersiella parkerna baserade på Minestos teknik, säger Martin Edlund, VD för Minesto.
     
Hållbaraaktier.se bedömer finansieringslösningen som långsiktigt positiv. Den tillför bolaget cirka 140 mkr och en ny storägare. Liksom vid de flesta nyheter om emission så föll kursen, i detta fall knappa 10%.