Hyundai in som ägare

Hyundai går in som ägare. Emissionen har en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en i förhand överenskommen premie om 30 procent mot de senaste fem handelsdagarnas genomsnittliga volymviktade aktiekurs per den 11 oktober. Bruttolikviden från emissionen uppgår till cirka 65 miljoner kronor och det totala antalet nya aktier som emitteras uppgår till 9 257 143. Efter transaktionen kommer Hyundai och Accendo Capital att äga 10,4 respektive 12,0 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.


Syftet med den riktade nyemissionen är att öka bolagets kapital i syfte att realisera potentiella tillväxtmöjligheter och att etablera en långsiktig industriell relation med Hyundai, en global ledare i fordonsindustrin och en erkänd pionjär inom bränslecellsteknologier.