Q3: Höganäs fortsatt i fokus

Cortus släppte i veckan sin Q3:a. Höganäs-anläggningen är fortsatt Cortus högsta prioritet. Prognos är att leverera gas enligt avtal under Q2, 2020. I VD-kommentaren anges att "Det kommersiella värdet av att Höganäs-anläggningen är på plats och i drift kan inte överskattas."

Rapporten visade att likvida medel uppgick till 21 mkr 190930 samt att kassaflödet senaste kvartalet var -33 mkr. i rapporten framgår att "Nya affärer förväntas förstärka likviditeten under 2020."

Aktien har efter en stark uppgång i början av året stannat upp. Under veckan sjönk kursen 7% men är trots det upp 91% i år.