Samarbetsavtal med Uniper

Kursrörelsen blev åter kraftig i samband med en nyhet från Industrial Solar. Denna gång var det en nyhet om ett viktigt samarbetsavtal med giganmten Uniper som fick aktien att lyfta med hela 60% under veckan.

Solvärmebolaget Industrial Solar har tecknat ett samarbetsavtal med energikoncernen Uniper SE avseende användning av solvärme inom industrin. Uniper är ett gigantiskt stort energibolag med elproduktion från kärnkraft, kolkraft och vattenkraft, men även många andra verksamhetsgrenar. Ett samarbetsavtal öppnar upp möjligheter för lilla Industrial Solar.

Från pressmeddelandet framgår att man bedömer att kombinationen av den finansiella styrkan och marknadstillgången hos Uniper SE samt de innovativa lösningarna och expertisen hos Industrial Solar kommer att accelerera upptaget av solenergi inom industrin. 

Börsens andra bolag inom solvärme är Absolicon. Där meddelades i halvårsrapporten att "Absolicon och Uniper undersöker ett potentiellt partnerskap i samband med leverans av solfångare baserade på tekniken med paraboliska tråg....Andra halvåret 2019 kommer beslut att fattas om partnerskapet skall formaliseras eller inte."

Industrial Solar och Absolicon har ett samarbete och till viss del även samma ägare.