Tydliggör marknadspotential för juiceCEPT samt avtalet med WISER i Kina

ArcAroma tydliggjorde i veckan hur man ser på potentialen för juiceCEPT samt hur samarbetsavtalet med WISER ser ut i Kina.

juiceCEPT
Bolagets bedömning är att marknaden för juiceCEPT® sammantaget är större än för oliveCEPT®. Bolagets värdemässiga intäktspotential för dessa två områden är så stor att bolaget måste formulera en marknadsstrategi som har en helt annan dimension än den nuvarande.

Kina
Sedan tidigare är det känt att WISER ska bygga och utveckla ArcAromas organisation för affärsutveckling och kundsupport på den kinesiska marknaden samt introducera bolaget till potentiella industriella kunder. 

I veckans meddelande tydliggörs att WISER investerar tid, sitt nätverk och knappt 3 mkr i ett gemensamägt bolag där man då inledningsvis får 50% ägande. Om tre olika milstolpar under 30 månader uppnås så ersätts WISER med totalt 15 mkr i form av ArcAroma aktier med en lock in klausul. Milstolpe nummer 3 är att ackumulerad försäljning ska vara >25 mkr.

Efter 30 månadersperioden äger ArcAroma 100% av det kinesiska bolaget. Parterna ser en betydande försäljningspotential för först oliveCEPT och juiceCEPT och senare  bioCEPT samt dynaCEPT.

Hållbaraaktier.se har en positiv syn på detta upplägg för etablering. Starkt incitament för WISER ökar sannolikheten för framgång samtidigt som risken för ArcAroma hålls nere.

I samband med ursprunglig nyhet om WISER så publicerades en intervju med Kevin Chen, managing partner i WISER som återfinns på denna länk.