Climeons Q3: Trögt, men vissa framsteg

Dagens rapport från Climeon visar att det går trögare än väntat för bolaget både att leverera ta nya order. Rapporten för tredje kvartalet var på det sättet en spegel av förra rapporten. Att orderingången skulle vara låg var känt men siffran noll sticker ut en del i ett bolag som värderas runt 3 miljarder. Aktiekursen har nästan halverats från toppnoteringen i våras till stor del beroende på att utvecklingen sker långsammare än väntat.

Positivt är att kassan på 166 mkr är tillräcklig för ytterligare åtminstone ett drygt års verksamhet. Kvartalets kassaflöde var -13 mkr. Orderstocken är 782 mkr.

Positiva uttalanden i VD-kommentaren samt årets insynsköp talar för att det kan löna sig att vara långsiktig. Exempel på kommentarer i rapporten:

Om Japan, marknaden med en gigantisk potential:

  • Trots tidsåtgången för dessa första kraftverk har vår syn på potentialen i Japan stärkts, de politiska tongångarna går i rätt riktning och vi har ökat vår lokala närvaro.


Om det marina segmentet, som är bolagets ursprung:
 

  • En viktig milstolpe inom det maritima segmentet är att Climeon för första gången godkänts i ett Factory Acceptance Test för en kund inom containerfrakt. Heat Power-modulen togs ombord på fartyget under tredje kvartalet och installationen fortsätter under fjärde kvartalet. Fortfarande kvarstår ett antal steg i certifieringsprocessen för att få produkten godkänd för det första containerfartyget, vilket när det sker kommer att öppna upp en större del av den maritima industrin.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter