Fortsatta förvärv att vänta

Analystjänsten Börsplus ger efter dagens kvartalsrapport en köprekommendation för Green Landscaping med en indikerad uppsida på 25%.

Rapporten innehöll inga stora överraskningar:

  • Omsättningen 492,0 (267,1) mkr, en ökning med 84 procent, varav organisk tillväxt på 5,4 procent.
  • EBITA uppgick till 28,8 (14,3) mkr. En ökning med 101 procent.

Integrationen av tidigare förvärv verkar gå bra och information i rapportens VD-ord indikerar att fler förvärv väntar:
  • I kvartalet tecknades avtal om att förvärva HD Landscapes verksamhet inom grönyteskötsel i Skåne. Förvärvet passar väl in i den befintliga verksamheten och stärker ytterligare vår position i region Syd. Vi har träffat många spännande bolag under kvartalet och för flera dialoger. Vi har också börjat identifiera potentiella uppköpskandidater utanför Sverige, även om det är för tidigt att säga när i tid expansion kan ske.

Hållbaraaktier.se har sedan tidigare Green Landscaping i portföljen.