Insiders fortsatt positiva

Insynspersoner i de aktier som listas av Hållbaraaktier.se fortsätter att till övervägande delen nettoköpa. Under perioden 190701 till 191104 så har värdebalansen varit positiv i 81% av bolagen där det skett affärer. Det innebär att denna andel ökat jämfört med perioden 190701-190913 då den uppgick till 76%.

Kursutvecklingen för bolag med positivt insidernetto har under de senaste 3 månaderna varit +5,8% vilket är något bättre än såväl genomsnittet för hållbara bolag (+4,6%) som för First North All-share index (+2,5%). Att de "hållbara" bolagen fortsätter upp under andra halvåret och att insynspersoner fortsätter att nettoköpa ska ses i ljuset av att uppgången för dessa aktier totalt sett var hela 34% under första halvåret. Således råder fortsatt optimism trots stor uppgång.

Positiv balans i värde mellan förvärv/teckning och avyttring i dessa bolag:
ABB, Absolent, Arcaroma, Azelio, Beijer Ref, BillerudKorsnäs, Binero, Cell Impact, Chromogenics, Climeon, Colabitoil, Ecorub, EWPG, Essity, Fagerhult, Ferroamp, Garo, Green Landscaping, IA industriarmatur, Metacon, Midsummer, Minesto, Myfc, Nobina, Nederman, Optifreece, Organoclick, Parans, Polyplank, Raybased, Recyctec, Scandinavian Enviro Systems, Swedish Stirling och ÅF.

Beloppen är i många fall förhållandevis låga och enbart i nedan bolag har positivt nettovärde varit över 1 mkr:
Billerud, Ecorub, EWPG, Essity, Fagerhult, Green Landscaping, Minesto, Nobina, Recectec, Swedish stirling och ÅF

Negativ nettobalans i nedanstående bolag:
Absolicon, Axolot, Ecoclime, Industrial Solar, I-tech ,Powercell, Slitevind, Soltech. Enbart för Itech, Powercell & Slitevind är balansen högre än -1 mkr.

Insynspersoners agerande i mindre bolag har historiskt sett varit en indikation på framtida kursutveckling. Lämpligt är dock att enbart se detta som en av flera faktorer.


Källa till insynshandel: Finansinspektionen, insynslistan.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter