Försäljningssamarbete med stort tyskt bolag

Prebona inleder ett försäljningssamarbete med Biesterfeld Spezialchemie GmbH, som är en ledande internationell distributör av specialkemikalier och livsmedelsingredienser till företag i framförallt Europa. Företaget omsätter ca 14 mdkr och finns representerat i 40 länder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Prebona har ingått ett exklusivt distributionsavtal med Biesterfeld (www.biesterfeld-spezialchemie.com) avseende marknadsföring och försäljning av Prebona’s produkter i 20 länder med fokus på Tyskland, Österrike, Schweiz, Ryssland och Östeuropa inom ett antal applikationsområden. Avtalet löper under en initial period om tre år. Biesterfeld kommer initialt att marknadsföra Prebona OdorControl samt Prebona DuraClean och är intresserade av att utöka samarbetet med kommande produkter från Prebona.

VD Patrik Bernstein kommenterar:

  • Strategiskt är detta en viktig signal som visar att vår nya positionering som ett renodlat ’Ingredient-Brand’ börjar ge önskad effekt. Vi fokuserar sedan i somras på att hitta och arbeta med ett fåtal stora distributörer i olika branscher eller inom olika regioner och detta samarbetsavtal med Biesterfeld Spezialchemie är en första, viktig milstolpe i byggandet av en global säljstruktur. Avtalet innebär att Prebona får en mycket motiverad och stark partner på den tyskspråkiga marknaden, inklusive Ryssland och hela Östeuropa.