Q3: 20% organisk tillväxt

Polygiene levererade en positiv Q3 med följande highlights

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 20,5 (18,3) Mkr. Justerat från avyttringen av Protective Surfaces är motsvarande siffra 20 procent,
  • Rörelseresultatet innan skatt för perioden förbättrades mot föregående år och uppgick till 2,0 (0,6) Mkr.
  • Bruttomarginalen ligger i linje med fjolåret och uppgick till 69,9 (70,1) procent.
  • Kassaflödet under tredje kvartalet var positivt och uppgick till 1,8 (0,4) Mkr.
Och några citat från VD-ordet (Ulrika Björk):
  • Vi har varit mer aktiva än någonsin då vi märkt av ett större intresse för Poly- giene, delvis på grund av vår tydligare kommunikation och fokus kring hållbarhet och miljö men även på grund av det prestigefyllda priset ”Sustainable Award” vi erhöll för vår nya biocid-fria produkt Odor Crunch. Vårt nya fokus har också inneburit att vi uppmärksammats i media, både glo- balt och i Sverige, vilket lett till en rad publicerade artiklar om Polygiene och vår vision kring ett förändrat konsument- beteende i en utsatt industri.
  • Med ett starkt kvartal i ryggen och med vetskap om vad som finns i vår pipeline framöver, är jag än mer övertygad om att Polygiene är på rätt väg. Det känns som det börjar lossna och det hårda arbete som organisationen lagt ner det senaste året kan vi nu äntligen se resultatet av.... Min förhoppning är att vi kan avsluta året i samma positiva anda som detta kvartalet.