Q3 mötte ej förväntningarna

Garo tappade 10% under veckan efter en kvartalsrapport som var svagare än väntat. Förväntningarna på såväl tillväxt i försäljning som resultat är högt uppdrivna med ett P/E på 35 baserat på senaste 12 månadernas resultat. Med lägre tillväxttakt än tidigare kvartal samt ett lägre resultat så var rapportreaktionen naturlig.

Samtidigt kvarstår de långsiktiga möjligheterna som kan exemplifieras med VDs kommentar i rapporten:

  • Sammantaget ser GARO positivt på marknadsförutsättningarna, främst drivet av utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Insiders har främst legat på säljsidan det senaste halvåret efter den starka uppgången. Aktien är upp 78% i år.