Successiva steg framåt

Insplorion bekräftar i den senaste kvartalsrapporten att bolagets utveckling sker enligt plan som bland annat innebär att man går in i en kommersiell fas innan årets slut med luftkvalitetssensorn. Bolaget är stabilt med en nettokassa på drygt 20 mkr och en relativt låg "burn-rate" på drygt 2 mkr i negativt löpande kassaflöde senaste kvartalet.

VD Patric Dahlqvist andas optimism i sitt slutord i kvartalsrapporten:

  • Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, såväl tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna produkter.
Aktiekursen har utvecklats svagt en längre tid och är enbart upp 4% i år. Börsvärdet ligger på 175 mkr.