Svagt Q3-resultat 

Arise kvartalsrapport visade på en relativt svag resultatutveckling. Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -15 (53) mkr och inkl. intressebolag
(EBT) till -16 (53) mkr.

VD Daniel Johansson kommenterar i rapporten:

  • Vi konstaterar att det finns ett större intresse än någonsin att investera i nordisk vindkraft. Med en stark projektportfölj känner vi oss därför väl positionerade för att växa lönsamt.....Våra tillväxtambitioner är intakta vad gäller projektutveckling och förvaltning och vi utvärderar ständigt nya möjligheter till att komplettera vår projektportfölj.