Insplorion in i portföljen

Insplorion tas in i portföljen till fredagens slutkurs 18,0 kr. Hållbaraaktier.se intervjuade bolaget 190920 och bilden av att bolaget är på rätt väg stärktes i den senaste delårsrapporten.

Nedan sammanfattas det som vi anser talar för kursuppgång respektive nedgång i 12-månadersperspektivet:

Positivt: 

 • Hållbaraaktier.se bedömer att bolaget befinner sig i teknikutvecklingens absoluta framkant inom områden som ligger helt rätt i tiden, exempelvis batteristyrning och luftkvalitetsmätning. Insplorions patenterade teknologi som kallas NanoPlasmonic Sensing (NPS) kan utvecklas till ytterligare områden och får anses beprövad då den använts i forskningsinstrument en längre tid.
 • Ökad medvetenhet om luftföroreningar gynnar bolaget. Senaste rapporten bekräftade att tidsplanen hålls vilket innebär lansering innan årsskiftet.
 • Bolaget har en rad samarbeten med strategiska partners och etablerade patent. Nära koppling till forskningsvärlden sedan länge. Det gör bolagets samlade kraft väsentligt större än det intryck man får baserat på antal anställda.
 • Finansiell situation är stabil och bolagets verksamhet är inte kapitalkrävande vilket bland annat bekräftades i senaste rapporten.
 • Även om försäljning av slutprodukten ligger minst två år fram på batterisidan kan det komma diverse licensavtal innan dess. Skulle ett sådant komma så tydliggörs potentialen i tekniken och då kan en långsiktigt kraftig kursresa uppåt inledas.
 • Bolaget prioriterar nu upp vätgasområdet där grundargruppen på Chalmers kontinuerligt förfinat tekniken. 
 • Insynspersoner har under året enbart agerat genom att öka sitt engagemang, i huvudsak genom deltagande i företrädesemissionen.
 • Aktien ligger i en svagt uppåtgående trend med kurs över sitt SMA200 (glidande medelvärde för de senaste 200 handelsdagarna) utan att ännu ha dragit iväg för mycket.
 • Penser Access anger i en uppdragsanalys daterad 28:e augusti hög potential i Insplorion till en lägre risk än tidigare tack vare den genomförda nyemissionen och beviljade bidrag till batteriprojektet. Den höga potentialen kvantifieras med ett företagsvärde på drygt 2 miljarder i ett gynnsamt scenario där mycket av värdet kommer från batterisidan. Det är mer en 10 gånger upp från dagens nivå.
   

Negativt: 

 • Det är inte troligt att lanseringen av luftkvalitetssensorn snabbt kommer ge stora intäkter. Tillsammans med försäljning av mätinstrument så kan den emellertid skapa en stabil tillväxt som med höga bruttomarginaler skapar ett kassaflöde och möjliggör ytterligare breddning av verksamheten samt satsning på befintliga områden.
 • Framsteg (och nyhetsflöde) från det spännande batteriområdet är svårt att förutspå tidsmässigt men bolaget känner sig trygga i att tekniken håller. 
 • Bolaget har har en hel del att bevisa vad gäller kommersialisering av den starka teknikbasen.


Summa summarum en positiv bild av balansen mellan hot & möjligheter.

Som vanligt; gör din egen värdering av ovanstående och övriga faktorer. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter