Återigen negativ rapportreaktion

Ecoclimes rapport togs emot med negativ kursreaktion. Detta var andra rapporten på raken som fick detta mottagande. Det är nog framför allt den relativt svaga tillväxten som förklarar kursreaktionen. Tillväxten var 11% att jämföra med 30% sett över hela året.

I den fasen som bolaget är i så är det enligt Hållbaraaktier.se mest intressant att titta på vad som sker i verksamheten. Där är det förhållandevis tydligt att man bygger bolaget för långsiktig tillväxt via pågående förvärv, omfattande lansering inom cirkulär energi där man är teknikledande, listbyte och organisationsförstärkning. Man gör detta utan att "bränna" pengar.

Noterbart är att området fastighetsautomation har en orderingång på över 85 mkr i år och att prospektstocken inom inomhusklimat är större än någonsin. 

Kursen sjönk under veckan med 8%.