Ny långsiktig ägare stärker finanserna

myFC har påbörjat verkställandet av de beslut som fattades av den extra bolagsstämman den 6 november. Som del i avtalet för den riktade emissionen förbinder sig den nya storägaren H119 Ltd, som kontrolleras av Helvetican International Ltd, till en lockup på 18 månader. Emissionen beräknas inbringa 21 mkr före kostnader.
 

  • Jag är mycket nöjd över att vi får en finansiellt stark institutionell ägare med vilja att långsiktigt vara med och utveckla bolaget. Vi får tillgång till deras nätverk och strategiska förståelse och kapital för att förbättra vår teknologi och accelerera våra försäljningsambitioner, säger Peter Friedrichsen, vd för myFC.
Enligt pressmeddelandet från bolaget kommer den riktade nyemissionen om totalt 46 900 000 aktier ske till ett pris av 0,45 kronor per aktie (givet beslut på extra bolagsstämma). Priset innebär en rabatt i jämförelse med stängningskursen den 16 oktober 2019 om cirka 22%. Rabatten motiveras av den relativt stora investeringen på drygt 21 miljoner kronor och Helvetican Internationals tydliga vilja att ta ett aktivt och långsiktigt ägaransvar. 

Aktien steg 43% under veckan och stängde på 82 öre.