På väg mot trendbrott?

Fagerhult har utvecklats svagt på börsen de senaste åren. Detta efter en lång period av positiv kursutveckling. Kanske kan det vara på väg att vända:

Rapporten den 25:e oktober visade att det jämförbara rörelseresultatet och rörelsemarginalen var högre än tredje kvartalet 2018, vilket visar på de positiva effekterna av åtgärderna för resultatförbättring. Även kassaflödet utvecklades starkt.

Ett annat glädjeämne är att det kanske börjar närma sig igen för organisk tillväxt. Man skriver i rapporten att "Under perioden januari–september har marknaden inom våra affärsområden legat kvar på en nivå jämförbar med de sista månaderna 2018, vi ser inte någon ytterligare nedgång. Kvartalsvis organisk orderingång har varit -11,9 % under
Kv 4 2018, -13,1 % under Kv1 2019, -7,9 % under Kv2 och -3,3 % under Kv 3.
"

Det har även börjat komma en del köprekommendationer. Exempelvius anger Carnegie riktkursen 65 kr i en analys den 25:er oktober. Den 7:e november gav tidningen Affärsvärlden en köprek.