Strategisk allians med kinesisk partner

Parans fortsätter att diskutera formerna för samarbetet med en potentiell kinesisk partner. Parterna har signerat ett Letter of Intent (LOI) som omfattar den totala transaktionen. Dokumentet beskriver affären på ett detaljerat sätt och syftar till att skapa ett förstadie till investeringsavtal där parterna har samförstånd kring affärens totala struktur. 
  • Vi ser affären som strategisk för vårt bolag då den dels skapar ett ytterligare produktben att stå på men att den också skapar betydande möjligheter att marknadsföra våra nuvarande produkter på den kinesiska marknaden, säger Anders Koritz, VD på Parans. Vidare så skapas starka synergier i ökade resurser både på den kommersiella så väl som på den operationella sidan. Vi skapar helt enkelt en betydligt större och starkare förmåga för Parans som bolag. Parans Sverige kommer dock även fortsättningsvis att primärt fokusera på vårt befintliga erbjudande inom solljusprodukter. Vi hoppas fortsatt att investeringsavtalet skall vara klart innan årsskiftet.
Parans steg 7% under veckan. Börsvärdet är 76 mkr.