Upp & ned för SolTech

SolTech var åter rejält med i flödet av kurspåverkande information:
 

 • Onsdag +7% - Bolaget offentliggjorde nya mycket aggressiva tillväxtmål. 

  SolTech Energy har tidigare offentliggjort ett mål att under verksamhetsåret 2019 nå 300 MSEK i rörelseintäkter vilket ser ut att kunna nås. Det nya tillväxtmålet tar sikte på 2024 då man ska ha 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter med EBIT på mellan 3–6 procent (målet att på sikt därefter nå 8–10 procent). Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål då planen är att notera Advanced SolTech Sweden AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market under den första halvan av 2020. 

  VK Stefan Ölander kommenterade att "Under de närmsta åren avgörs det vilka aktörer som kommer att dominera solenergimarknaden. Vi är övertygade om att SolTech kommer vara en av vinnarna då vi har framtidens estetiska och integrerade solenergiprodukter redan nu, en tydlig förvärvsstrategi som ständigt adderar nya entreprenörer och affärer samt tillgång till kapital och snabba affärsbeslut."
   
 • Torsdag -10% - Affärsvärlden publicerar en "stark säljrekommendation" 

  Tidningen skriver i utgåvan 191114 att "Till dess att affärsuppläggen på plats i Kina blivit mer transparanta och Asabs kassaflöden från installerad portfölj synliggörs i räkenskaperna avrådes även från att investera i Asabs högränteobligationer.....Det är helt enkelt svårt för Affärsvärlden att se vad i det här transaktionsintensiva sfärbygget som i nuläget ger utomstående privatsparare en stor potential till rimlig risk"

   
Senaste 12 månaderna har aktien stigit 168%. Börsvärdet uppgår till 1,1 miljarder.