Utdelning på 11,50-12,00 kr

Binero kommunicerade sin plan för den utdelning som möjliggörs av tidigare offentliggjord försäljning av webbhosting-delen. Planen är att kapitalåterföringen till ägarna kommer ske i två steg:
 

  1. 3,0 kr efter beslut på bolagsstämma den 9 december
  2. 8,50 - 9,00 kr i samband med årsstämman 2020 som senast sker den 15:e maj.