Svag Q3

Midsummer fortsätter ha svårt att hänga på i den starka utveckling som präglat många bolag inom förnyelsebar energi under 2019. Bolaget sjönk 20% under veckan drivet av en svag kvartalsrapport där faktureringen var låga 22 mkr och förlusten höga 25 mkr. Bakgrunden var enligt VD:s kommentar följande:
 

  • De gångna månaderna bjöd på ett fortsatt stort intresse för Midsummer och Midsummer Solar Roofs och vi jobbar vidare för att få fler maskinordrar på plats. Processen med dessa ordrar har dragit ut något på tiden, vilket resulterade i ett tredje kvartal med liten intäktsföring.
     
Kursen är ner 3% 2019 på nivån 24,85 kr. Detta är dock fortfarande klart högre än vid börsintroduktionen i juni 2018 då teckningskursen var 16,20 kr.