Svag rapport

Absolent fortsätter att rekylera från toppnoteringen 580 kronor vilken noterades i slutet av juli. Nedgången är hela 34% men totalt sett under året är uppgången fortfarande starka 68%.

Värderingen innehåller förväntningar om fortsatt stark tillväxt såväl organiskt som via förvärv. Veckans rapport visade på tillväxt på 69% men organiskt var det negativ utveckling (-8%). Även VD-kommentaren får anses lite försiktig och bland annat i avslutningsorden:

  • Som helhet har vi respekt för marknadsutvecklingen den närmsta tiden men samtidigt ser vi positivt på vad vi som bolag kan leverera i form av tillväxt, synergier i förvärv samt marginalförbättring i befintlig verksamhet.
Under veckan sjönk kursen 16% och bröt för första gången sedan våren 2018 kurvan SMA 200 (glidande medelvärde för de sista 200 handelsdagarna). Ligger kursen över brukar aktien av vissa anses ligga i en långsiktigt uppåtgående trend.