Upp 9% på nyhet om MoU i Kalifornien

Azelio steg idag 9% på nyheten om ett nytt Memorandum of Understanding, denna gång med det amerikanska företaget Biodico om ett projekt i Atascadero, Kalifornien. MoU-avtalet gäller ett samarbete om en kapacitet på cirka 120 MWe av Azelios energilagringsteknik på den amerikanska marknaden fram till 2024. Denna kapacitet fördelas med 13 kWe 2021 (Atascadero-projektet), 15 MWe 2022, 35 MWe 2023 och 70 MWe 2024. Kapaciteteten motsvarar cirka 9 000 enheter av Azelios system. 

I samma pressmeddelande fråmn bolaget kommenterar VD Jonas Eklind:

  • Azelio utvecklas stadigt och jag är mycket nöjd över det stora intresset för Azelios teknik, vilket nu tar sig uttryck i ett tredje MoU-avtal på kort tid. Vi är också glada över att komma på plats på den amerikanska marknaden. Projektet i Kalifornien kommer demonstrera vår teknologis förmåga att lagra och producera energi från både solceller och vindkraft, något som kommer ge både Azelio och Biodico värdefull och nödvändig erfarenhet för att implementera vår lösning i större skala

Azelio låg på kursen 16 kr för en månad sedan föll omgående till 11 kr i samband med en nyhet om en förväntad stor nyemission. Dagens uppgång skedde till 13,0 kr.