OrganoClick

Hållbaraaktier.se har intervjuat OrganoClicks VD Mårten Hellberg. Bolagets biobaserade bindemedel är nog det mest intressanta området på några års sikt. 
EUs plastdirektiv gör att dagens plastbaserade lösningar inom nonwoven-området måste ersättas med något som är fullt nedbrytbart. Här ligger OrganoClick bra till.