Accellererad utveckling med stöd av bidrag

OrganoClicks biologiskt nedbrytbara bindemedel för nonwovenapplikationer har stor potential vilket bland annat framkom i den intervju som Hållbaraaktier.se gjorde med VD Mårten Hellberg. Därför var fredagens nyhet viktig där bolaget i pressmeddelande informerade om att man blivit beviljad 3,7 miljoner kr i bidrag för vidareutveckling av biobaserade bindemedel för nonwoven för hygien- och vårdapplikationer. 
 

  • Detta Vinnova-finansierade projekt ger oss möjlighet att accelerera vår utveckling av biobaserade och biologiskt nedbrytbara bindemedel för avancerade nonwovenapplikationer inom vård och hygien. Våra samarbetspartners i konsortiet ger oss en fantastisk möjlighet att få en djup kännedom om hela värdekedjan samtidigt som vi säkerställer en snabb marknadsintroduktion efter avslutat projekt”, säger Mårten Hellberg, VD OrganoClick.