Fortsatt positiva bulletiner

Absolicons kvartalsrapport innehöll inga överraskningar och aktien gick ner 3% under veckan. Bolagets egen sammanfattning i rapporten:

"Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärs- utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats."

VD-ordet från Joakim Byström andas mycket stor optimism och i linje eller möjligen ännu mer positivt än den bild som gavs i samband med den intervju som Hållbaraaktier.se gjorde.

  • De senaste månaderna har vi utarbetat fler affärsförslag än någonsin. Bryggerijättar, stora energibolag, mejerier, stora gruvföretag – alla verkar plötsligt fått upp ögonen för att olja och gas kan ersättas med koncentrerad solenergi!
     
Försäljningen till de stora ramavtalen har ännu inte kommit igång. Bolaget har några olika finansieringsmöjligheter som lån (bolaget är i princip skuldfritt), förskottsbetalningar, bidrag (flera ansökningar inlämnade) samt emission där den förra emissionen som bekant blev kraftigt övertecknad. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 mkr vilket kan jämföras med kvartalets löpande kassaflöde på -4,7 mkr.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​